درباره گواراب

شرکت گواراب سازان دشت سبز با هدف طراحی و عرضه انواع فیلترهای کربنی، پلیمری و معدنی جهت استفاده در دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی مطابق با کیفیت و استانداردهای بین المللی، در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد و بعنوان تنها شرکت دانش بنیان و دارای فناوری های روز جهانی با ظرفیت تولید سالانه بیش از ۷ میلیون انواع فیلتر تصفیه آب در ایران شناخته شده است.

درباره گواراب

شرکت گواراب سازان دشت سبز با هدف طراحی و عرضه انواع فیلترهای کربنی، پلیمری و معدنی جهت استفاده در دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی مطابق با کیفیت و استانداردهای بین المللی، در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد و بعنوان تنها شرکت دانش بنیان و دارای فناوری های روز جهانی با ظرفیت تولید سالانه بیش از ۷ میلیون انواع فیلتر تصفیه آب در ایران شناخته شده است.

چشم انداز ما

شرکت گواراب سازان دشت سبز با هدف طراحی و عرضه انواع فیلترهای کربنی، پلیمری و معدنی جهت استفاده در دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی مطابق با کیفیت و استانداردهای بین المللی، در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد و بعنوان تنها شرکت دانش بنیان و دارای فناوری های روز جهانی با ظرفیت تولید سالانه بیش از ۷ میلیون انواع فیلتر تصفیه آب در ایران شناخته شده است.

کیفیت

کیفیّت به عنوان یکی از اصلی ترین و قدرتمندترین فرایندهای سازمانی این شرکت، تصمیم سازی کار، ابزارهای پایش و کنترل دائمی، اقدامات اصلاحی و بهبود مستمرّ را در کلّیه ی مراحل پیش، حین و پس از تولید ایجاد می کند.

پژوهش و توسعه

این شرکت در راستای پیشرفت تمام علوم و صنایع، بر خود می داند نسبت به شناسایی آنچه کیفیّت ضروری ترین نیاز زیستی مصرف کنندگان را داراست مطالعه نماید؛ مطالعه ای که طبق هدف گذاری واحد R&D منجر به طرح های قابل اجرای صنعتی گردد. مصرف کنندگان محصولات این شرکت از چنان ارزشی برخوردازند که سهمی از فروش شرکت صرف مطالعه، طراحی و ساخت ملزومات ارتقایی کیفیّت آب مصرفی ایشان گردد.

خدمات

شرکت گواراب سازان دشت سبز در رویکرد ارزشی خود، برخورداری مشتریان را نه تنها به بایسته های خدمات مرتبط با محصولات خویش مانند پاسخگویی اثربخش و ضمانت معتبر رسمیّت سازمانی داده است بلکه افزایش دانش و آگاهی از صنعت آب را بخصوص در زمینه ی آب شرب و استانداردهای لازم آن و نیز آنچه که برای مصرف کنندگان این مادّه حیاتی تصمیم سازی می نماید در زمره ی خدمات خویش می داند.

پاسخگویی

در شرکت گواراب سازان دشت سبز، مسؤولیّت ها به نحوی مستند، آموزش و پایش شده اند که چه در فرایندهای درون سازمانی و چه فرایندهای مرتبط با مشتری، پاسخگویی به عنوان یک رویکرد راهبردی و در جهت بهبود اثربخش کار تعریف شده است.

سبد خرید
بازگشت به بالا