جدول مقایسه فیلتر ها

 

شاخص ها درم درم درم ژیکان قنات رودی الیافی درم الیافی رودی
مدل Dram-CC Dram-CM Dram-BM Zhikan-BM Qanat-BM Roudy-MM Dram-120 Roudy-100
شاخص جذب عناصر (mg/g) 1000 900 850 750 650 550
آنتی باکتریال دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
پلاس دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد
نوع کربن اکتیو گیاهی گیاهی/معدنی گیاهی/معدنی گیاهی/معدنی گیاهی/معدنی معدنی
وزن (گرم) 1018 1102 1376 1175 865 1000 120 100
حجم (cc) 2800 2800 3100 2400 2400 2400 820 720
رتبه خوراکی دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
استاندارد “انطباق” دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
قیمت (تومان) 248.000 202.000 218.000 140.000 94.000 83.000 44.000 25.000

 

سبد خرید
بازگشت به بالا